ENG

Netajo


Řídicí systém odstředivek pro Moravskoslezské Cukrovary, a.s.

Vytvořili jsme software, který slouží k řízení několika bubnových odstředivek v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou. Ty slouží k vyčištění cukrové melasy, ze které se díky odstředivkám stane čistý krystalický cukr pro Vaši domácnost.

Řídicí systém parních čističů kotle

Vyvinuli jsme řídicí systém pro parní čističe firmy Diamond Power, které se nasazují na velké kotle v teplárnách a elektrárnách po celém světě. Jejich výška dosahuje až 7 výškových pater. Parní čističe odstraňují saze a další nežádoucí materiály z komínů. Kotle díky tomu mohou pracovat déle a efektivněji.

Náš řídící systém zjednodušuje obsluhu čističů a dává ucelený přehled informací operátorovi.

Regulační systém výkonu a účiníku fotovoltaických elektráren

Ve spolupráci s německou firmou Solutronic AG, jsme vytvořili systém pro regulaci výkonu a učinníku pro fotovoltaické elektrárny postavené na měničích Solutronic.

Ty dodávají ekologickou energii do elektrické sítě a majitelé solárních elektráren mají nyní skvělý přehled o stavu jednotlivých panelů, jejich účinnosti a výdělku.

Řídicí systém turbogenerátoru Synthesia Pardubice

Při generální opravě turbogenerátoru o výkonu 30MW jsme ve spolupráci s firmou CS SYSTEMS provedli náhradu celého elektrického řídícího systému turbíny. Naimplementovali jsme novy řídící software, který umožňuje přesnější regulaci několika odběrových odboček.

Ovládání a management solária a kolagenária

Navhrli jsme unikátní systém pro ovládání solárií a kolagenárií, který minimalizuje potřebu obsluhy. Ovládání solárií probíhá autonomně pomocí kartového systému, který zaznamenává číslo klienta, čas a délku spuštění.

Pokladní systém

Vytvořili jsme komplexní podkladní systém, který usnadňuje a zpřehledňuje řízení personálu, skladů, kuchyně a objednávek.

×
ENG